Made in Haarlem

Made in Haarlem

Deze verkenning naar de behoefte aan een kenniscluster of co-creatie in de vorm van een excellence center rondom 3D-printen is geschreven in opdracht van de Gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland. Het idee van een excellence center rondom 3D-printing is ontstaan voorafgaand aan een van de sessies over het innovatieprogramma van Haarlem en Kennemerland.
Dit onderzoeksrapport is het resultaat van deze ronde langs de velden. Deze is opgebouwd in een driedeling. We beschrijven hierin de globale context van 3D-printen, daarna de invloed ervan op de industrie en economie en als laatste gaan we in op de kansen voor de regio, waarbij we vooral kijken naar de hoeveelheid energie in de regio Haarlem/Kennemerland die er nu al rondom dit onderwerp is.

Neem contact met ons op