Maakonderwijs!

Het huidige onderwijs is sterk gericht op taal en rekenen. Het lijkt soms tot doel te hebben om alle kinderen op te leiden tot professoren of artsen. Echter, de wereld verandert en dat vraagt om nieuwe opleidingen en nieuwe vaardigheden (21st Century Skills). Hiervoor is het nodig om enerzijds deze vaardigheden in te bedden in het huidige curriculum, anderzijds de professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren en betrokkenheid en draagvlak te creëren bij direct belanghebbenden vanuit verschillende sectoren (onderwijs, overheid en private sector). Onder de 21st Century Skills wordt het volgende verstaan; samenwerking, communicatie, ICT geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken én de vaardigheden om problemen op te lossen.

Met MaakOnderwijs! worden de doelen ‘voorbereiden van leerlingen op de 21e eeuw’ en de ‘behoefte aan technisch personeel op de arbeidsmarkt’ met elkaar verbonden in één programma. MaakOnderwijs! is een initiatief van een aantal geïnspireerde Amsterdamse scholen, ABC Onderwijsadviseurs en 3DMakersMagic, gedreven vanuit bovenstaand idee om techniek schoolbreed aantrekkelijker, slimmer en praktischer te implementeren door middel van het programma: ‘Techniek wordt kinderspel’.

De opkomst van de 3D-printer vormt een ware revolutie in de maakindustrie. Het idee, dat iedereen straks thuis een 3D-printer tot z’n beschikking kan hebben en dat bijna alles door deze printer kan worden gemaakt, zal veel gaan veranderen. MaakOnderwijs! zal daarom een programma opzetten rondom het gebruik van 3D-printers. Dit is voor zowel leerlingen als docenten een fascinerende en inspirerende manier om een modern productieproces van begin tot eind te ervaren. Het biedt tevens mogelijkheden om een breed scala aan kwaliteiten en interesses van leerlingen te benutten en aan te spreken.


Dowload de brochure voor meer informatie.


Download de brochure